Bəndəlik zirvəsi 19. Vilayet nemətini dəyərləndirmək. Dr. Qeysər Əzizzadə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *