Bəndəlik zirvəsi 15. Təkamülə çatmağın əsas maneələri. Dr. Qeysər Əzizzadə.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *