Bəndəlik zirvəsi 11. Bəndəlik yolunda olan əsas maneələr. Dr. Qeysər Əzizzadə.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *