Bəndəlik zirvəsi 1. Bəndəlik məqamında ibadətin yeri. Dr. Qeysər Əzizzadə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *