Əsmaul-Hüsna 5. Allahın ism və sifətlərinin fərqi. İlahiyyatçı Anar Sultanov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *