Əsmaul-Hüsna 4. Allahın ad və sifətlərinin çoxluğu. İlahiyyatçı Anar Sultanov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *