Əqidə əsasları 2. Humanizm və tövhid əqidəsinin fərqi. Höccətül-İslam Ustad Saivər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *