Əqidə əsasları 15. İnancla həqiqətin qarşılıqlı əlaqəsi. Höccətül-İslam Ustad Saivər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *