Əqidə əsasları 11. Dinin əhatə dairəsi-insanla aləmin rabitəsi.Höccətül-İslam Ustad Saivər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *