*** Qureyş mömini. Həzrət Əbu Talibin (ə) vəfatı.2024 ***