*** Hidayət günəşi 1. İmam Hadinin (ə)şahədəti ***